Splosni pogoji

Splošni pogoji
Pogoji poslovanja
Splošni pogoji spletne trgovine Nashe Slovenija temeljijo na Zakonu o varstvu potrošnikov in Zakonu o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).
S spletno trgovino Nashe Slovenija upravlja podjetje MY NASHE PROIZVODNJA IN PRODAJA NARAVNE KOZMETIKE, NEŽA MOHINSKI S.P., PLANINA 12, 4000 KRNJ, SKRAJŠANO IME MY NASHE, NEŽA MOHINSKI S.P. (v nadaljevanju »ponudnik«).
Splošni pogoji poslovanja definirajo delovanje spletne trgovine Nashe Slovenija, pravice uporabnika-kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

Dostopnost informacij
Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
⦁    firmo in sedež podjetja;
⦁    ceno blaga ali storitve, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami;
⦁    morebitne stroške dostave;
⦁    podrobnejšo ureditev plačila ter načina in roka dobave ali izpolnitve;
⦁    opis pravice do odstopa od pogodbe točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe;
⦁    navedba ali bo sklenjena pogodba shranjena pri podjetju in na kakšen način bo možen dostop do nje;
⦁    navedba tehnoloških sredstev, ki omogočajo prepoznavanje in popravljanje napak pred oddajo naročila;
⦁    jeziki, v katerih je možno skleniti pogodbo.
Podjetje bo kupcu zagotovilo tudi:
⦁    pisno obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe, ter o načinu in pogojih izvrševanja te pravice, oziroma pisno obvestilo, da potrošnik v primerih iz petega odstavka 43.č člena ZVPot, te pravice nima;
⦁    naslov, kamor lahko potrošnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave;
⦁    podatke o servisni službi in veljavnih garancijskih pogojih;
⦁    pogoje za odpoved pogodbe pri pogodbah, sklenjenih za nedoločen čas, oziroma pri pogodbah, sklenjenih za čas daljši od enega leta.

Ponudba artiklov
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta-interneta se ponudba artiklov spreminja pogosto in hitro.
Cene:
⦁    Vse cene so v Eurih.
Obrazložitev različnih cen:
⦁    Redna cena: je cena, ki jo določi ponudnik.
⦁    Akcija: z oznako akcija so označeni artikli, ki so trenutno v akciji, ki je časovno omejena.

Načini plačila
Ponudnik omogoča naslednje načine plačila:
⦁    z gotovino ob prevzemu-po povzetju (velja Spletna cena),
⦁    z nakazilom na račun upravitelja spletne trgovine Nashe Slovenija, My Nashe proizvodnja in prodaja naravne kozmetike, Neža Mohinski  s.p., Planina 12, 4000 Kranj ponudbi/predračunu
Ponudnik kupcu izda račun

Kupec svojo željo po dostopu do arhivirane kupoprodajne pogodbe pošle po E-pošti: nashe.slovenija@gmail.com
Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.
Kljub stalnim naporom, zagotoviti za kupca ažurne in točne podatke, se lahko dogodi, da je podatek o ceni napačen. V takem primeru, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo. To velja tudi v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila.

Kupoprodajna pogodba-nakup
Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu Naročilo potrjeno). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe
Kupci, ki sklenejo kupoprodajno pogodbo-nakup na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico, da od pogodbe odstopijo. Način odstopa od pogodbe je opisan v spodnjih obrazcih za odstop od pogodbe.  V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
Kupec mora, tudi če blaga ni uporabljal, prejeto blago vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini in v nepoškodovani embalaži, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Stroške vračila blaga plača kupec.

Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od te pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.
Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Nashe Slovenija, My Nashe, Neža Mohinski s.p., Planina 12, 4000 Kranj ) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti, telefaksu ali elektronski pošti).
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe
Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

OBRAZEC ZA UVELJAVITEV PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

MY NSHE, PROIZVODNJ IN PRODJA NARAVNE KOZMETIKE, NEŽA MOHINSKI S.P.,

PLANINA 12, 4000 KRANJ

 

E: nashe.slovenija@gmail.com

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za prodajo tega blaga

Naročeno dne: ______________  Številka računa:

Prejeto dne: ________________

Ime in priimek potrošnika: ______________________________

Naslov potrošnika: ____________________________________

Trr za vračilo kupnine__________________________________

 

 

Dostava
Ponudnik bo blago dostavil v najkrajšem možnem roku. Blago, ki je na skladišču, bo ponudnik največkrat oddal na pošto že isti, ali naslednji delovni dan. V primeru, da je blago na skladišču dobavitelja, pa boste o času dobave obveščeni.
Pošiljke bodo do kupca dostavljene preko Pošte Slovenije, vendar si ponudnik pridržuje pravico dostaviti blago tudi na drug način, če bo s tem naročilo izpolnjeno bolj učinkovito.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval osebne podatke kupcev. Osebne podatke bo uporabljal izključno v namen izvedbe nakupa. Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.

Komunikacija
Ponudnik bo z uporabnikom komuniciral s pomočjo komunikacije na daljavo razen, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna sporočila
Oglasna elektronska sporočila bodo jasno označena, da gre za oglasna sporočila. Jasno bo tudi označeno, kako se od takih sporočil lahko odjavi. Željo po prenehanju pošiljanja oglasnih sporočil bo ponudnik vedno spoštoval.

Stroški dostave
Kupljene izdelke vam dostavimo preko Pošte Slovenije po veljavnem ceniku na dan pošiljanja.
Varen nakup
Nakup preko spletne trgovine Nashe Slovenija je varen nakup, saj zadovoljstvo kupcev postavljamo na prvo mesto. Poleg tega je nakup enostaven, saj ga opravite kar iz domačega naslonjača.

Z vso skrbnostjo pristopamo k Varovanju osebnih podatkov.
Kot ponudnik se zavezujmo, da bomo trajno varovali osebne podatke kupcev. Osebne podatke bomo uporabljali izključno v namen izvedbe nakupa.
Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.

Varovanje osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval osebne podatke kupcev. Osebne podatke bo uporabljal izključno v namen izvedbe nakupa. Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretji osebi.